Metrotekine online edukacije

14.04.2020. | edukacije, Lean Six Sigma, Novosti |

Metrotekine edukacije dostupne su i online! Pritom smo ih podigli na novu razinu: proširili smo teme edukacija i pobrinuli se da online edukacije kvalitetom prate offline verziju. Za sve upite i rezervacije slobodno nas možete kontaktirati na edukacije@metroteka.com a u nastavku pročitajte više detalja:

Zašto su naše online edukacije posebne?

Zaboravite on demand videe, online testove i slične komunikacijski jednosmjerne i nepresonalizirane tečajeve – nama je stalo do visoke kvalitete edukacije i zato se one održavaju  jedan na jedan sa stručnjakinjom koja će edukacije prilagoditi Vašim potrebama ili potrebama Vaše organizacije. Koliko puta ste poželjeli da o nekom organizacijskom problemu možete porazgovarati s profesionalcem? Sad je prilika: podijelite s nama stvarni problem iz prakse, poslušajte savjet stručnjaka i ovladajte alatom koji će vam taj problem pomoći riješiti.

 

Vrsta i trajanje edukacija

Osim niže navedenih tema, otvoreni smo i za organiziranje konzaltinga tematski skroz prilagođenog Vašim potrebama. Edukacije su u trajanju 60 ili 90 minuta, a iza svake edukacije predviđeno je dodatno vrijeme za sva pitanja i raspravu. Važno nam je da ono što usvojite znate konkretno primijeniti u svojoj organizaciji – zato smo odabrali individualni pristup.

  1. Uvod u Lean Six Sigmu; 60 min

  2. Kako izračunati sigma razinu i standardnu devijaciju?; 60 min

  3. Grafički prikazi i interpretacija podataka (histogrami, box plot itd.); 60 min

  4. Osnove Leana i 6S; 60 min

  5. Primjena Pareto analize; 60 min

  6. Mapiranje procesa: dijagram toka i VSM; 90 min

  7. Osnove o analizi mjernog sustava (MSA); 90 min

  8. Osnove primjene FMEA; 60 min

  9. Kako izračunati sposobnost procesa Cp i Cpk?; 60 min

  1. Uvod u Lean Six Sigmu

Kroz ovu edukaciju definiraju se pojmovi kvalitete, leana i six sigme, njihove sličnosti i razlike. Objašnjava se što je to lean, čemu služi, definira se 8 vrsta gubitaka koje leanom nastojimo eliminirati, non-value added i value added aktivnosti i procesi. Također se definira six sigma odnosno što to znači postići šest sigma razinu što se tiče defekata i kvalitete proizvoda, kako varijacija utječe na kvalitetu proizvoda, što sve mogu biti uzroci varijacije, te kako se mogu eliminirati ili minimizirati DMAIC (Define-Measure-Analyse-Improve-Control) metodologijom. Bit će riječi o temeljnoj postavci six sigme te o organizacijskoj strukturi, te timovima i ulogama u kontekstu implementacije metodologije u redovno poslovanje.

2. Kako izračunati sigma razinu i standardnu devijaciju?

Ovom edukacijom obuhvatit će se osnove statistike: centralna tendencija (prosjek, medijan, modalitet) i disperzija podataka (raspon, varijanca, standardna devijacija).  Naučit ćete izračunati standardnu devijaciju i sigma razinu. Postoje dvije vrste podataka na temelju kojih se sigma razina računa na dva različita načina. Oba načina, od kojih jedan podrazumijeva i izračun standardne devijacije, bit će prikazana na primjerima. Edukacija sadržava i zadatke koje će sudionik, kroz vodstvo, trebati sam riješiti. Osim izračuna, naučit ćete interpretirati podatke. 

3. Grafički prikazi i interpretacija podataka

Podaci se prikazuju grafički tj. slikovno kako bi se lakše mogli interpretirati i kako bi se eventualno moglo otkriti pokazuju li uzorke. Ova edukacija sadrži vježbe grafičkih prikaza, a vježbe se rade ručno kako bi se bolje razumjeli alati. Vrste prikaza koje se obrađuju su: stupčasti graf, složeni stupčasti graf, grupirani stupčasti graf, graf pita (pie chart), histogrami (primjeri različitih izgleda zajedno sa interpretacijom), box plotovi (pravokutni dijagrami), dijagrami rasipanja i korelacija (primjeri i interpretacija), linijski graf i dijagram paukove mreže.

4. Osnove leana i 6S

6S je jedan od najpoznatijih alata leana. Spomenuti će se što je to lean, te kako osam osnovnih gubitaka (transport, defekti, kretanje, neiskorišteni ljudski potencijal, čekanje, inventar, hiperprodukacija) možemo smanjiti upotrebom 6S alata. Kratica 6S znači Sort-Set in order-Shine-Standardize-Sustain-Safety. 6S alat namijenjen je organizaciji prostora i stvari kako bi se smanjili gubitci. Proći će se kroz svaki od ovih koraka, pokazati na primjerima kako radna mjesta i organizacije izgledaju prije i nakon implementacije alata (kratki video i fotografije), na koji način održati postignuto stanje, kako provesti audit i prikazati podatke.

5. Primjena Pareto analize

Kroz ovu edukaciju sudionici će naučiti što je to Pareto dijagram, čemu služi i kako ga konstruirati korak po korak. Provest ćemo vas kroz primjer izrade dijagrama, a zatim ćete ga sami izraditi i interpretirati podatke. Na primjerima će biti prikazana korist i mogućnost upotrebe ovog alata u svakodnevnom poslovanju.

6. Mapiranje procesa: dijagram toka i VSM

Dijagram toka i Value Stream Map (mapiranje toka vrijednosti), alati su za vizualni prikaz procesa koji otkrivaju nedostatke u procesu i pomažu u identifikaciji mjesta za poboljšanje. VSM je neizostavan dio leana koji daje mnogo informacija o procesu. Sa sudionicima prolazimo kroz osnovne simbole i načine konstrukcije oba alata na primjerima, a sami će, uz vodstvo, prikazati primjere opisanih procesa s prezentiranim alatima, interpretirati prikaze, te pokušati predložiti poboljšanja i novo stanje procesa (sliku) nakon tih poboljšanja.

7. Osnove o analizi mjernog sustava

Sudionici će dobiti uvid u upotrebu analize mjernog sustava (MSA – measurement system analysis), kako se koristi i čemu služi. Ova analiza u zadnje vrijeme postaje neizostavni dio automobilske industrije i njihovog sustava kvalitete. Na stvarnom primjeru iz proizvodnog pogona, provest će se analiza mjernog sustava na dva načina ovisno o vrsti podataka koje imamo: analiza za kontinuirane podatke i atributne podatke. Analizirat će se i interpretirati dobiveni podaci, te prezentirati kriteriji prihvatljivosti na temelju kojih se donosi odluka je li mjerni sustav dobar ili nije.

8. Osnove primjene FMEA

FMEA ili Failure Mode and Effect Analysis poznata je metoda za analizu rizika koja identificira potencijalne opasnosti, efekte koje mogu imati na zainteresirane strane, procjenjuje se ozbiljnost rizika, te se predlažu mjere sa rokovima i odgovornostima koje je potrebno primjeniti kako bi se rizici smanjili ili otklonili. Radi se jednostavnom alatu kojim se mogu prevenirati problemi unutar organizacije. Alat će se detaljno objasniti sudioniku te će se na primjeru zajedno sa sudionikom upotrijebiti FMEA alat za procjenu rizika.

9. Kako izračunati sposobnost procesa Cp i Cpk?

Sposobnost procesa mnogo govori o tome je li proces sposoban proizvesti proizvode i usluge unutar zadane specifikacije. Na temelju dostupnih (kontinuiranih) podataka i tolerancije (zadane specifikacije) računaju se indeksi Cp i Cpk, a rezultati se interpretiraju i govore o tome kakav je proces, odnosno je li prihvatljiv ili nije, te treba li ga poboljšati. Na primjerima će se izračunati Cp i Cpk, objasnit će se odnosi između ta dva indeksa, te će se za vježbu naučeno primjeniti na zadatcima.

Cijena i ostali detalji

Za dogovore oko termina edukacija i sva dodatna pitanja slobodno nam se javite na edukacije@metroteka.com Pristup edukaciji moguć je s bilo kojeg uređaja koji ima pristup internetu (laptop, tablet, mobitel) i nisu potrebne nikakve posebne instalacije.

 

 

Podijeli ovaj članak

Prethodni članak

Mit o granicama tolerancije i mjernoj nesigurnosti

Sljedeći članak

Jesmo li nakon potresa savladali lekciju o upravljanju rizicima?