Špageti-dijagramom do bolje organizacije prostora

04.02.2021. | Lean Six Sigma, Upravljanje kvalitetom |

Rijetko pridajemo pozornost tomu koliko prostor u kojemu se nalazimo, radimo, boravimo i djelujemo utječe na naše ponašanje, navike, odluke koje donosimo i kvalitetu vremena koje u njemu provodimo. Često prostor nije prilagođen našim potrebama niti je projektiran na način da se u obzir uzima utjecaj prostora na pojedine aktivnosti bilo da je riječ o javnom, poslovnom ili privatnom prostoru. Izgled i raspored elemenata u prostoru diktira i utječe na način korištenja toga prostora i psihološki djeluje na čovjeka i njegovo raspoloženje. Tako postoje prostori u kojima ne volimo boraviti i oni u kojima se osjećamo ugodno. Da bismo u svojim aktivnostima, pogotovo poslovnima, bili uspješni i efikasni, prostor često igra veliku, no zanemarenu ulogu. To posebno dolazi do izražaja u velikim prostorima u kojima je teško ne izgubiti dragocjeno vrijeme obavljajući aktivnosti na različitim mjestima u tome prostoru. Također, jednadžba koju je potrebno riješiti nije jednostavna jer se prostor treba prilagoditi različitim potrebama, različitim funkcijama, zakonskim i industrijskim propisima, te na kraju i ukusima jer je osim funkcionalne, važna i ona estetska komponenta koja je više ili manje prisutna u tome prostoru. Dakle, postoji mnogo varijabla na koje treba misliti pri projektiranju, dizajnu i redizajnu prostora. U nekim je prostorima to važnije nego u drugima, poput laboratorija koji imaju specifičnu namjenu i skrivaju potencijalne opasnosti, zatim različitih proizvodnih prostora sa svojim specifičnostima i mikroklimatskim uvjetima, čistim prostorima itd. Prilagodba takvoga prostora može biti iznimno skupa, no preinake mogu biti i potpuno besplatne, odnosno mogu nas koštati malo vremena koje je potrebno uložiti u analizu, a rezultat koji možemo ostvariti itekako može nadmašiti ono uloženo. Katkad neprilagođenost prostora aktivnostima koje ondje obavljamo nije tako vidljiva i očita. Sitne, neprekidne, svakodnevne frustracije zasigurno su simptom da nešto nije u redu. Simptomi mogu biti i opasne situacije i rizici koje je potrebno ukloniti ili smanjiti poput prenošenja opasnih kemikalija cijelom dužinom laboratorija od laboratorijskoga digestora do otpada. No, gdje i kako krenuti?

Što je špageti-dijagram?

Prije dizajna i primjene bilo kakvoga rješenja potrebno je napraviti analizu trenutačnoga stanja, utvrditi tko su korisnici prostora i koji su njihovi zahtjevi te, ako je potrebno, proučiti profesionalne, sigurnosne, zakonske i druge odgovarajuće standarde primjenjive na prostor koji se analizira. Za analizu trenutačnog stanja može se koristiti vrlo jednostavnim alatom, takozvanim špageti-dijagramom, koji se koristi u okviru lean metodologije kao jedan od jednostavnijih, ali iznimno korisnih vizualnih alata. Smisao leži u praćenju ljudi (zaposlenika, kupaca), objekata (uzorci, poluproizvodi, gotovi proizvodi, sirovine itd.), podataka, dokumenata i sl. u definiranome prostoru u određenome razdoblju kako bismo otkrili kako se procesi zaista odvijaju. Rezultat je grafički prikaz koji s pomoću linija prikazuje gibanje onoga što se prati. Budući da u nekome prostoru uglavnom ima mnogo kretanja, pogotovo ako je riječ o većemu prostoru, ako ima više zaposlenika/korisnika/kupaca, ako je riječ o proizvodnji i sl., tada na slici postoji mnogo isprepletenih crta koje podsjećaju na špagete, čemu alat duguje svoje osebujno ime.

 

Kao što je spomenuto, alat se koristi za analizu trenutačnoga stanja, a u svrhu definiranja budućega, izmijenjenoga i poboljšanoga stanja prostora i razmještaja elemenata u prostoru. Ono što će dijagram posredno otkriti su lean gubitci poput nepotrebnoga prijevoza i kretanja svega onoga što pratimo, te udaljenost koju je potrebno prijeći za obavljanje pojedinih aktivnosti. Može se istodobno pripremiti više dijagrama istog prostora, pri čemu će svaki pratiti kretanje određenog objekata ili osobe tim prostorom, što pomaže boljem razumijevanju uzroka gubitaka zbog prijevoza i kretanja. Različitim bojama može se pratiti kretanje različitih osoba ili objekata kako bismo točno mogli odrediti tko ili što se kretalo i gdje, odnosno kako bi analiza poslije bila moguća. Ono što se nastoji postići uklanjanje je ili smanjenja gubitaka u procesu. Budući da je svrha korištenja alatom poboljšanje, analiza će pokazati potencijalno optimalna mjesta za smještaj opreme, radnih stanica, radnih stolova, skladišta, sirovina itd.

Ostatak teksta možete pročitati u novom broju časopisa Svijet po mjeri.

 

Lidija Sarta

Podijeli ovaj članak

Prethodni članak

Što se zapravo određuje umjeravanjem?

Sljedeći članak

Poboljšanje kvalitete usluge u Metroteci – 2. dio