Areometri

INSTRUMENTIPODRUČJE UMJERAVANJA
Areometri i druga mjerila gustoćeod 0,65 g/cm3 do 1,4 g/cm3

Kod umjeravanja areometara veliku pozornost posvećujemo površinskoj napetosti medija u kojem se umjeravanje provodi i površinskoj napetosti tekućine u kojoj se areometar koristi. Za sva umjeravanja izvan našeg područja područja akreditacije uvijek ćemo se potruditi pronaći akreditirano rješenje unutar EU, tj. u zemljama potpisnicama ILAC MRA sporazuma.