Autoklavi

INSTRUMENTIPODRUČJE UMJERAVANJA I GXP OQ/PQ KVALIFIKACIJE
Autoklaviod +105 °C do +140 °C

Umjeravanje

Umjeravanje samo temperaturne i tlačne sonde u autoklavu nije dovoljno da budemo sigurni čemu su izloženi uzorci u različitim dijelovima prostora. Da bismo ostvarili sljedivost u sklopu umjeravanja veliku važnost imaju efektivno vrijeme sterilizacije F0 u različitim prostornim točkama, fluktuacija temperature, razlike u vremenima postizanja temperature sterilizacije i čitav niz drugih parametara.

Prepoznavši važnost rezultata umjeravanja navedenih uređaja, bili smo među prvim laboratorijima u Europi koji su svojim klijentima uz kvalifikaciju ponudili i akreditirano umjeravanje za čitav autoklav.

Kvalifikacija

Za razliku od temperaturnih i klima komora koje održavaju stabilno stanje, u autoklavu se odvija određeni dinamički proces sa željenim ishodom. Zbog toga u Metroteci prije svake kvalifikacije i validacije smatramo najbitnijim razgovor naših mjeritelja s korisnikom. Zajednički dogovaramo tijek, opseg i način mjerenja, kako bismo u izvještaju pružili što kvalitetnije informacije uz minimalan utjecaj na rad laboratorija korisnika ili tijek proizvodnje. Također, zajednički odlučujemo hoćemo li mjerenja provoditi s termoparovima tipa T ili bežičnim sondama. Ovisno o korisnikovim potrebama, određujemo efikasnost penetracije topline u proizvod ili drugi predmet sterilizacije.

U sklopu izvještaja određujemo za sve cikluse i sve prostorne točke u autoklavu: vrijeme trajanja sterilizacije, efektivno vrijeme sterilizacije F0, srednju, minimalnu i maksimalnu temperaturu u pojedinoj točki tijekom sterilizacije, odstupanja od zadanih uvjeta, razlike i fluktuacije između, i u prostornim točkama, te proširenu (k=2) mjernu nesigurnost mjerenja u svakoj prostornoj točki i za čitav autoklav.