Ostalo Ostalo

6S (ili 5S) jedan je od najpoznatijih lean alata čija svrha nije samo održavanje reda i čistoće – to je disciplina koja je potrebna da bismo poboljšali kvalitetu poslovanja i kvalitetu življenja. Koraci koji podrazumijevaju čišćenje i organizaciju nam uglavnom uspijevaju, no što je s održavanjem postignutog stanja?

PORIJEKLO I ZNAČENJE 6S 

Smatra se da 6S disciplina u ovom obliku dolazi iz Japana. Tehnika je razvijena sa svrhom povećanja učinkovitosti, uklanjanja nereda u poslovnom okruženju, boljeg tijeka rada i aktivnosti, smanjenja defekata u poslovanju, povećanja zadovoljstva zaposlenika i uklanjanja lean gubitaka (transport, kretanje, hiperprodukcija, neiskorišteni ljudski potencijali, defekti, čekanje). Originalno se radilo o 5S – Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke.

 • Seiri – odvajanje potrebno od nepotrebnog i rješavanje od nepotrebnog
 • Seiton – organizacija potrebnog za jednostavnu upotrebu
 • Seiso – čišćenje
 • Seiketsu – provođenje prethodna tri koraka i standardizacija procedura
 • Shitsuke – izgradnja discipline u provođenju prethodnih koraka

Iako se porijeklo pripisuje Japancima, čini se da korijeni tehnike sežu do Fredericka W. Taylora i Henry Forda koji je svoje učenje gradio na učenjima potonjeg. Može se primijetiti sličnost 5S-a i Fordovog CANDO programa (Cleaning up, Arranging, Neatness, Discipline, Ongoing Improvement) o kojemu govori u svojoj knjizi Today and Tomorrow iz 1926. godine.

Slika 1. 6S – glavne značajke koncepta

Na engleskom jeziku 6S znači: Sort, Set in Order, Shine, Standardize, Sustain (Selfdiscipline), Safety.

Priprema za provedbu 6S-a uključuje:
1. Uspostavu tima
2. Edukaciju tima
3. Plan provedbe
4. Prikupljanje podataka o procesima i prostoru
5. Logistiku (osiguranje svih potrebnih materijala)

PROVEDBA 6S PO KORACIMA

1. Sortiranje
 Glavni koraci faze sortiranja
1. Određivanje kriterija
2. Prepoznavanje nepotrebnih i suvišnih stvari
3. Označavanje crvenim papirićima
4. Premještanje nepotrebnih stvari na određeno kontrolno mjesto
5. Rješavanje stvari s kontrolnog mjesta
6. Oprez s unošenjem novih stvari u prostor

2. Staviti u red
 Glavni koraci organizacije predmeta i prostora
1.  Složiti i organizirati predmete
2. “Mjesto za sve i sve na svom mjestu”
3. Označavanje
4. Vizualna kontrola
3. Sjaj
 Glavni koraci čišćenja
1. Očistiti tj. ukloniti smeće i prljavštinu
2. Održavati prostor čistim
4. Standardizacija
 Glavni koraci standardizacije
1. Postaviti standarde
2. Predstaviti standarde zaposlenicima
3. Provjeriti slijede li se standardi i sve što izlazi van okvira treba ispraviti
5. Samodisciplina i održavanje postignutog stanja
 Glavni koraci samodiscipline i održavanja postignutog stanja
1. Održati motivaciju i entuzijazam
2. Provesti audit
3. Rješavati sve nesukladnosti po auditu

Alat za vizualni prikaz rezultata audita je tzv. paukov dijagram (spider chart; polar chart; radar chart) na kojemu se lako može vidjeti kako se u određenim segmentima napreduje ili nazaduje. Prednost alata je što ga se vrlo lako može interpretirati i razumjeti.

Slika 2. Prikaz ocjene 6S audita u prva dva kvartala 2021. godine

Svojom sustavnošću 6S koncept potiče nas i motivira na kontinuitet, ustrajnost, dosljednost i disciplinu sve do trenutka kada postignuto novo stanje postaje načinom uobičajenog funkcioniranja koje štedi vrijeme, novac i energiju, odnosno do trenutka kada to postaje dijelom našeg karaktera, nešto o čemu više ne moramo razmišljati i nešto što radimo automatski.

Jednostavno?  Banalno? Probajte.

Lidija Sarta

Autor/ica: admin_hbrg

  Budite uvijek u tijeku sa stručnim temama

  Primajte stručne članke i zanimljive novosti iz područja mjeriteljstva i kvalitete. Prijavite se na naš newsletter i na vrijeme primite sve informacije vezane za usluge koje nudimo.

  Želim primati Metrotekine novosti

  Na mrežama

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9