Klipna i staklena mjerila obujma

INSTRUMENTIPODRUČJE UMJERAVANJA
Klipne pipete, birete, dispenzoriod 1 μl do 1000 ml
Staklene pipete, birete, tikvice, graduirani odmjerni cilindri i ostala staklena mjerila sa oznakama obujmaod 0,1 ml do 2000 ml
Piknometriod 0,1 ml do 2000 ml

Klipne pipete i druga mjerila obujma su svakodnevni alat u mnogim laboratorijima što često uzrokuje pomicanje i trošenje dijelova. Prema našem iskustvu barem 20% klipnih pipeta u laboratorijima ne zadovoljava zahtjeve norme ISO 8655-2 zbog čega ih je potrebno umjeravati i podešavati češće no druge vrste instrumenata. Akreditirano umjeravanje daje sigurnost u kritične parametre pipete (sistemska pogreška i koeficijent varijacije), te se provodi u strogo kontroliranim uvjetima okoliša, a kao utjecaj na mjernu nesigurnost uzimaju se utjecaji temperature vode i zraka, relativne vlažnosti, tlaka zraka, te čitav niz karakteristika vage koja se koristi.

Posebno su osjetljive pipete najmanjih vrijednosti, zbog čega smo prvi u Hrvatskoj još 2012. godine akreditirali i područje umjeravanja ispod 20 μl. Osim klipnih mjerila obujma možete nam povjeriti i umjeravanje svojih staklenih pipeta, menzura i piknometara kod kojih treba obratiti pozornost na termičko širenje koje ovisi o vrsti stakla.

Kako biste mogli biti potpuno sigurni u rezultate svojih klipnih mjerila obujma, klijentima osiguravamo servis u neovisnoj tvrtki partneru. Također, Metroteka ne zastupa niti jednog proizvođača što je garancija kako svakom instrumentu pristupamo nepristrano.