Lean Six Sigma Green Belt

Ova trodnevna edukacija nastavak je prvog stupnja Lean Six Sigma Yellow Belt, te je kao i prethodni stupanj namijenjena upravi, visokom i srednjem menadžmentu, projekt menadžmentu, članovima timova, rukovoditeljima kvalitete te svima onima koji su ključni za kvalitetu proizvoda, usluga i poboljšanja procesa.

Green Belt nastavlja se na prethodni stupanj te se produbljuje znanje kroz primjenu deskriptivne statistike, interpretaciju dobivenih rezultata, MSA, SMED, Yamazumi, VSM, FMEA te mnogih drugih alata kvalitete.

Edukacija se provodi na način da se alati i metode vježbaju kroz brojne primjere, te individualne i timske zadatke kako bi se naučeno moglo odmah primijeniti u vlastitoj organizaciji.

Program

Neke od tema programa su FMEA analiza, eliminacija uskih grla, špageti dijagram i SPC. Osim toga uključene su praktične individualne i timske vježbe. Puni program zatražite na edukacije@metroteka.com.