Mjerila tlaka

INSTRUMENTIPODRUČJE UMJERAVANJA
Manometri, pretvornici i ostala mjerila tlakaod -0,8 bar do 690 bar

Kod umjeravanja svih vrsta mjerila tlaka veliku pozornost posvećujemo histerezi zbog koje očitanje tlaka pri mjerenju može biti bitno različito u uvjetima u kojima tlak raste i onima u kojima tlak pada. Za sva umjeravanja izvan našeg područja područja akreditacije uvijek ćemo se potruditi pronaći akreditirano rješenje unutar EU, tj. u zemljama potpisnicama ILAC MRA sporazuma.