Umjeravanje, kvalifikacija i interna provjera temperaturnih komora

Ovom radionicom obuhvaćamo zamrzivače, hladnjake, inkubatore, sušionike, sterilizatore i osnove autoklava. Definiramo umjeravanje, kvalifikacije, validacije i mapiranje takvih komora, te raspravljamo o razlikama između akreditiranoga i neakreditiranoga umjeravanja. Detaljno se bavimo ispravnom provedbom interne provjere temperaturnih komora, a sudionici internu provjeru vježbaju na stvarnim primjerima temperaturnih komora.

Program

  1. Što je umjeravanje temperaturne komore prema npr. umjeravanju termometra
  2. Točke i parametri umjeravanja temperaturnih komora (homogenost, stabilnost, itd.)
  3. Pregled očekivanih rezultata za zamrzivače
  4. Što je umjeravanje temperaturne komore prema npr. umjeravanju termometra
  5. Točke i parametri umjeravanja temperaturnih komora (homogenost, stabilnost, itd.)
  6. Kako provoditi interne provjere temperaturnih komora u svom laboratoriju – praktični rad

Prilozi