Ostalo Ostalo

Nakon što je u prvom dijelu članka objašnjeno što je to Pareto analiza odnosno princip, čemu služi i gdje se moglo vidjeti kako se može upotrijebiti u poslovnome okruženju, došlo je vrijeme da ustanovimo može li se alat upotrijebiti i u drugim aspektima života, te može li na taj način značajno unaprijediti kvalitetu života.

Kako je spomenuto u prethodnom članku, ne čini se racionalnim razmišljati na način da ako uložimo manje (ali ciljano) onda dobivamo više. Tu paradigmu potrebno je pretresti što i radi Richard Koch u svojoj knjizi Living the 80/20 Way: Work Less, Worry Less, Succeed More, Enjoy More. U ovom članku bit će riječi upravo o ovoj knjizi.

Ono na što poziva knjiga je minimalizam, fokus na stvari i aktivnosti koje su važne i odustajanje od onih koje to nisu tj. da je manje uistinu više. Moderan život naziva pogreškom u smislu činjenice da se danas živi da bi se radilo, umjesto da se radi da bi se živjelo. Kako je to autor ilustrirao može se vidjeti na Slici 1.

Slika 1. Prikaz odnosa uloženog i dobivenog

Ono što oduzima mnogo energije i vremena je zabrinutost. Prema autoru postoje dva puta kojima se to rješava. Jedan je, ako možemo nešto poduzeti, to treba poduzeti i potom ne brinuti jer smo učnili što smo mogli, a ako ne možemo utjecati na izvor brige, onda je to pak izvan našega dosega te se vraćamo na zaključak da se nije potrebno brinuti jer time ništa ne postižemo. Takav stav može se istrenirati. Upotrebu Pareto analize u ovoj situaciji također možemo prikazati dijagramom tijeka. Slika 2. prikazuje kako bi trebao izgledati misaoni tijek procesa kada smo zabrinuti. Prisjetiti se toga u takvim situacijama je ključno za postizanje mira, smanjenje stresa i uštede vremena.

Slika 2. Tijek misaonog procesa

Dakle, trebamo činiti manje da bismo imali (bili) više? U čemu je zamka? Ako činimo uvijek jedno te isto i ništa ne promijenimo, taj cilj zasigurno nećemo dostići. Moramo saznati što je to što bismo trebali činiti malo, da bismo imali dobar rezultat. Nešto se radikalno treba promijenit, vrlo često su to navike. Navike nije lako mijenjati. Kako kaže autor knjige, bolje je na početku ozbiljno razmisliti o načinu i vrsti obavljanja obaveza/aktivnosti/zadataka (što nije ugodno) nego provesti mnogo vremena u izvedbi tih aktivnosti. Također kaže da bismo osim uobičajenog popisa što sve trebamo obaviti, trebali imati popis stvari koje nećemo raditi.

Osim što je potrebno identificirati što trebamo, a što ne trebamo činiti, knjiga daje praktične smjernice u pet aspekata života: o sebi samome, poslu i uspjehu, novcu, odnosima, jednostavnosti dobrog života. Na samome kraju poziva na akciju i razvoj vlastitog plana koji služi unaprijeđenju života. Krajnji cilj svakoga alata je da potakne promjenu i rezultira unaprijeđenjem, u suprotnom predstavlja gubitak dragocjenog životnog vremena.

Fokus čini da je manje više.

Lidija Sarta

Autor/ica: admin_hbrg

  Budite uvijek u tijeku sa stručnim temama

  Primajte stručne članke i zanimljive novosti iz područja mjeriteljstva i kvalitete. Prijavite se na naš newsletter i na vrijeme primite sve informacije vezane za usluge koje nudimo.

  Želim primati Metrotekine novosti

  Na mrežama

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9